Skip navigation

Category Archives: food

Jeg laget Massaman Curry i dag, til gjengen i programredaksjonen til Studentersamfunnet i Bergen. Programredaksjonen er hvor vi leser korrektur på møtetekstene til de møtene vi skal arrangere det kommende semesteret. Uansett, tilbake til karrien. Den ble faktisk veldig godt mottatt og et par ville ha oppskriften. Så her: Read More »

%d bloggers like this: